גישה חינוכית

 

הקו המנחה בגן הבוגרים יהיה על פי תאוריית האינטליגנציות המרובות של גרדנר שהן בעצם יהוו כלי  מפתח ליצירתיות ויסייעו בהדרכת הילדים ובהקניית הידע בגן.

גרדנר בעצם הכליל את הכישורים העומדים בפנינו לקליטת אינפורמציה, עיבוד אינפורמציה, פתרון בעיות, הסקת מסקנות וחשיבה בצורה יעילה.

מדד גרדנר מורכב מאינטליגנציות לשונית, לוגית-מתמטית, תוך- אישית, בין- אישית, מרחבית, מוזיקלית, גופנית- תנועתית. ולכן ע”פ גישתו אין לראות את מבחני I.Q כמשקפים רמת אינטיליגנציה מפני שהם משקפים מיומנויות לשוניות ולוגיות שהן רק שתיים משבע האינטיליגנציות.

לשונית – יכולת השימוש בשפה בצורה אפקטיבית, תיאור, הבעה בע”פ, הבנת משמעות של מילים ומשפטים, מודעות לשימושים אפשריים בלשון כמו- כשור שבנוע, כושר הסבר, חשיבה הגיונית- מילולית.

לוגית-מתמטית – יכולת חקירה והגדרת תבניות, הגדרת יחסים בין אובייקטים או סמלים- (גדול מ  קטן מ), מיון, סיווג, היסק, הכללה זיהוי והבנת רצפים ותבניות,  חשיבה הגיונית ומסודרת. אינטליגנציה זו באה בשיתוף מוחלט עם האינטליגנציה הלשונית.

אינטיליגנציה אישית- מחולקת לאינטיליגנציה בין אישית ותוך אישית:
 

תוך-אישית – היכולת להבין, לבטא ולשלוט ברגשות הפנימיים, מודעות עצמית, הבנת הלכי רוח פנימיים שלא תמיד מוחצנים כלפינו מפורשות כמו- כוונות ומניעים. משמעת עצמית, הבנת נקודות החוזק והחולשה, הערכה עצמית.

בין-אישית – היכולת להבין אנשים אחרים, הבחנה במצבי רוח, מזג, רגשותיהם, רצונות הזולת וההתייחסות אליהם- נקראת גם “אינטליגנציה חברתית”. יכולת זו היא מה שאנו מכנים רגישות לזולת.

מרחבית – היכולת לנווט ולתפוס עצמים וכיוונים במרחב, מיקום והתמצאות במרחב, היכולת לדמיין ולשחזר חלקים מהעולם החזותי גם מבלי לראותם, ייצוג גרפי של רעיונות חזותיים ומרחביים. אינטיליגנציה זו כרוכה ברגישות לצבע, לצורה ולחלל.
 

מוזיקלית – היכולת לזהות רכיבים וצורות מוזיקליות, היכולת להבין מסרים המועברים באמצעות המוזיקה, היכולת לחבר, לבצע או ליהנות מיצירה מוזיקלית, רגישות לטונים ולמקצבים שונים.

גופנית- תנועתית – היכולת לשלוט בצנועות הגוף כולו בפעילויות ספורט או מחול ופעילות מוטורית בכלל. פיתוח אגישות לשפת הגוף ולתנועה.

נטורליסטית- פיתוח אהבת הטבע, יכולת התמודדות עם איתני הטבע, לקרוא את הסביבה הטבעית ולהתנהל על פיה.

דילוג לתוכן